erbBenešov nad Černou

SROP

Czechpoint

Ziveobce.cz

CEZ

Rallycross


Obecně závazná vyhláška Obce Benešov nad Černou č. 1 o chovu psů
2. října 2007   -   kategorie: Obecně závazné vyhlášky

Zastupitestvo obce Benešov nad Černou se na svém zasedání dne 23. října 2003 usneslo vydat na základě § 10 písm. d), c) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Úvodní ustanovení


Účelem této vyhlášky je upravení chovu a držení psů k zabezpečení pořádku, čistoty, ochrany zdraví a bezpečnosti obci.


ČI. 2
Povinnosti chovatelů psů


1) Vlastník psa je povinen:
a) zajistit psa proti úniku
b) zamezit volnému pobíhání psů bez dozoru na veřejných prostranctvích v zastavěné části obce


ČI. 3
Vymezení míst se zákazem vodění psů


1) Psi nesmí být voděni, a to ani pod dozorem a na vodítku:
a) na hřbitov
b) do areálu školy, školky
c) na dětská hřiště
d) na plochy, ve kterých jsou udržena jiná zvířata (ohrady, výběhy)


ČI. 4
Sankce


1) Porušení povinnosti stanovených touto obecně závaznou vyháškou se posuzuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.


ČI. 5
Závěrečná ustanovení


1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne: 1.4.2004

Zobrazit všechny články kategorie: Obecně závazné vyhlášky

[ Úvodní stránka ]    [ Vytisknout stránku ]

Copyright © 2007 - 2019  ·  Benešov nad Černou - oficiální stránky obce  ·  Všechna práva vyhrazena
Webmaster:  Robert Sedlák, DiS.  ·  PC servis KB s.r.o.  ·  www.pckb.cz